İletişim
0312 4290000

Üyelik formu

Derneğimiz üyeliğine müracaat için istenilen belgeler:

1-Müracaat Formu (Ek.1)

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi (ön ve arkalı)

3-İki adet veskalık fotoğraf

 

Başvuru Formu Örneği:

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tarafından düzenlenen . . . . . . . . . . . . . . . . . .tarihli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . isimli eğitime katıldım. Derneğinize üyelik için aranan şartlara sahibim.

Aşağıda yer alan bilgilerin doğruluğunu beyan ve kabul ederim. Bildirdiğim elektronik posta adresimin (yazılı olarak başka bir adres bildirene kadar) dernek tüzüğünüzün 13.maddesi gereğince geçerli toplantı çağrı adresim olarak kabul edilmesini ve derneğinize üye olarak kabul edilmemi talep ederim. . . . . . . .20..

Üyeliğe Kabul Müracaatında Bulunan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üye Kayıt Formu Bilgileri :

Adı :

Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Doğum Tarihi :

Doğum Yeri :

Anne Adı :

TBB Sicil No :

Kayıtlı Olduğu Baro :

Baro Sicil Numarası :

Mezun Olduğu Hukuk Fak :

Mezuniyet Yılı :

Elektronik Posta Adresi :

Adresi :

İş Telefon Numarası :

İş Faks Numarası :

GSM Numarası :