İletişim
0312 4290000

Dernek Organları

YÖNETİM KURULU

Başkan Şamil Demir

Başkan Yardımcısı Hamdi Can Ünsal

Genel Sekreter Nur Özden

Sayman Okşan Gülşen Uz

Üye Ayşe Dilek Ergüler

DENETLEME KURULU

Fatih Sönmez

Sülün Güçer

Selahattin Esmer

DİSİPLİN VE ETİK KURULU

Kemal Ergün

Demir Akan

Perihan Akbulut