İletişim
0312 4290000

Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Projesi toplantısına katıldık

Şamil DemirHamdi Can ÜnsalDernek başkanımız Ar. Av. Şamil Demir ile Başkan Yardımcımız Ar. Av. Hamdi Can Ünsal, 10 – 11 Eylül 2015 tarihlerinde Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisinde düzenlenen “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen UYAP ve farkındalığın artırılması çalıştayına katılmış ve derneğimizin görüşlerini ifade etmişlerdir.

Çalıştayın ilk gününde;

  • UYAP’a ilişkin olarak İzmir Arabulucular Derneği Başk. Yard. Sever Köz, İzmir Hakimi Gündaş Alaşahan ve Ankara Adliyesi personeli Gülay Açık Yıldırım tarafından sunumlar yapılmış ardından, Adalet Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Dairesi ve ilgili birimlerinin katılımıyla UYAP çalıştayı yapılmış, çalıştayda “arabulucu bilgi sistemi” “mahkeme bilgi giriş ekranları” ve “Arabulucu Portalı”nda bulunması gereken menü ve işlemler belirlenmiştir. Bu kapsamda arabuluculuk süreçlerinin Bakanlıkça online takibi ve arabulucular tarafından bilişim sistemi üzerinden tamamlanması ve Bakanlık ile olan her türlü yazışmanın / belge alışverişinin “Arabulucu Portalı” üzerinden gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

İkinci gününde ise arabuluculuğa ilişkin toplumsal farkındalık iletişim stratejileri ve eylem planı geliştirmeye ilişkin çalıştay yapılmıştır. Bu kapsamda ;

  • Prof. Dr. Abdulrezak Altun tarafından, iletişim ve farkındalık stratejilerine dair önerilerde bulunulmuş, hedef grupların analizi yapılmış, hedef gruplara göre eylem planları anlatılmış, arabuluculuk tanıtım kiti ve klavuz seti içeriği, arabuluculuk merkezlerinin kapasitesi ve personelin eğitimi ve diğer göstergeler ifade edilmiş ve tartışmaya açılmıştır.
  • İzmir Arabulucular Derneği Basın ve Halkla İlişkilerden sorumlu Başk. Yard. Şerife Özcan Tekeli ve İstanbul Arabulucular Derneği Başk. Dilek Yumrutaş tarafından pilot bölgelerdeki uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.
  • Başkanımız Şamil Demir ise arabulucu işgücünün mesleğe olan ilgisinin canlandırılması, arabulucu olan ve olmayan avukatların ilgi ve farkındalığının artırılması ve avukatların müzakere yetenekleri konusunda eğitilmelerinin gerekliliği hakkındaki görüşlerini bir sunum şeklinde ifade etmiştir.

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir