Üyeliğe davet!

Üyeliğe davet!

Sayın Meslektaşımız, Her birimiz, farklı amaç ve beklentilerle Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerine ilgi duyarak kimi çalışmalara katıldık. Bu çalışmalar, hem meslek hem de özel yaşantımızda bizlere farklı bir bakış açısı kazandırdı. Avukatlar olarak, müvekkillerimizin haklarını savunmak adına çabalarken, aslında hep taraftık. Tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi olarak duruma dışarıdan bakmanın göründüğü kadar kolay olmadığını bu çalışmalar ile ve özellikle “arabuluculuk-uzlaştırma” eğitimi sürecinde gördük. Dünya konjonktüründe bakıldığında, ADR (Alternative Dispute Resolution- Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri) yaygın bir kullanım alanı kazanmıştır. Türkiye’de de çok yakın bir gelecekte; uluslararası alanda ticaret yapan firmalar başta olmak üzere, şirketler, okullar, esnaf ve sanayi odaları gibi, çatışmaların yaşanabileceği pek çok alanda ADR uygulanır duruma gelecektir. Parçası olduğumuz, Türk Yargı sistemindeki aksama ve tıkanmalar da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanılmasını artık zorunlu kılmaktadır. Bir grup avukat olarak yola çıktık ve ADR yöntemlerini gelecekte yaygınlaştırmak ve kurumsal bir çatı altında toplamak amacıyla “ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ DERNEĞİ” ni kurduk. Siz değerli meslektaşlarımızın, Türkiye’de alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanmasında ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasında öncü olmalarını amaçlarımız arasında belirledik. Çıktığımız bu yolda, aramıza katılacak siz değerli meslektaşımızla birlikte yürümekten mutluluk duyacağız.